Промишлени химикали

"Симан" ЕООД е в състояние да предложи на своите клиенти разнообразна гама промишлени химикали, които намират приложение в: кожарската, текстилната и каучуковата промишленост, при термообработката на метали и др.

Продуктите, които предлагаме, са:

  • Хромов триоксид (Хромова киселина). Хромов триоксид е силна киселина и окисляващо вещество. Когато се неутрализира с алкали образува дихромат или хромови съединения. Ниското съдържание на натрий е подходящо при процеси на катализация и други специални приложения.
  • Хромов оксид (Дихромов триоксид), металургичен. Хромов анхидрид е неорганично съединение. Светло-зелен кристален прах, разтворим във вода и органични разтворители, използван в металургията и като пигмент.
  • Калиев нитрат, технически. Калиев нитрат, техническо качество е кристален прах с бял цвят, понякога леко жълтеникаво-зелен. Лесно е разтворим във вода. Използва се в редица сектори в промишлеността и земеделието: като компонент на някои видове барути и пиротехнически смеси; в стъкларската промишленост за обезцветяване и избистряне на кристално стъкло, за подсилване на стъклария; в производството на емайли, термални соли и топлопроводими вещества; в металургията за втвърдяване/закаляване на металите; като ценен неразреден тор, съдържащ два хранителни елемента.
  • Натриев нитрат. Натриев нитрат е бяло твърдо вещество, което е особено разтворимо във вода.
    Използва се в химическата, стъкларската, металургичната и други отрасли на промишлеността, в производството на тръби, както и като тор.Натриев нитрат (NaNO3) по отношение на сухо вещество, мин. 99,5%
  • Натриев флуорид. Натриев флуорид е бяло твърдо вещество. Използва се в пивоварната промишленост и при дестилацията на спиртни напитки; като съставка на флуороводорода при байцването на неръждаема стомана; при производството на лепила; при полирането на стъкло; при флуоридизацията на питейната вода; емайлиране и керамика; пасти за зъби; соли за термична обработка.
  • Натриев хидроксид (Сода каустик). Сода каустик или натриев хидроксид, е силна основа, много разтворима във вода, алкохол и глицерин и поглъща въглероден диоксид и влагата от въздуха. Основната употреба на натриев хидроксид е като химикал и в производството на други химикали. Използва се в текстилната промишленост, както и при правенето на хартия и целулоза.

Повече продукти можете да намерите в нашата продуктова листа.